Wietske Dekkers
06-24594531
e-mail

 
 home
 voorstellen
 interimmanagement
 trainingen
 coaching
 beleidsontwikkeling
 opdrachtgevers
 contact
 links
   
  Dekkers training & advies - Hart voor zorg & welzijn

Beleidsontwikkeling

“Wietske Dekkers heeft voor onze gemeente een aantal belangrijke zaken aangepakt. Onder meer heeft ze het OGGZ-afstemmingsoverleg opnieuw vorm en inhoud gegeven. Dat loopt nu, mede dankzij haar, prima. Ook heeft ze een flinke zakelijke impuls gegeven aan het opdrachtgeverschap van de gemeente richting diverse externe maatschappelijke organisaties.”
Opdrachtgever Henk Demkes, teamleider maatschappelijke participatie, gemeente Steenwijkerland

Dekkers training & advies biedt aan gemeenten deskundige ondersteuning op maat bij beleidsontwikkeling en implementatie van beleid binnen het sociale domein (WMO 2015, jeugdwet en de participatiewet).

Komt u niet toe aan of ontbreekt het u aan specifieke kennis voor de beleidsontwikkeling binnen het sociale domein dan is Wietske Dekkers van Dekkers training & advies uw partner. Met haar expertise, ervaring en kwaliteiten is zij breed inzetbaar.

Dekkers training en advies biedt u extra menskracht bij:

  • beleidsontwikkeling binnen het sociale domein (brede toegang, onafhankelijke clientondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid inclusief mantelzorgwaardering, ontwikkelen zorg-welzijnsarrangementen, sociale wijk/buurteams etc)
  • Het actief vormgeven van het transformatieproces
  • het door ontwikkelen van opdrachtgeverschap /regierol van de gemeente in het kader van de transities

Werkwijze
Kenmerkend voor de werkwijze van Dekkers training & advies is de interactieve en integrale beleidsontwikkeling samen met relevante organisaties en gebruikers/inwoners. Wietske heeft veel ervaring met burger- en clientenparticipatie. Op deze wijze creëert Wietske Dekkers vanaf het begin draagvlak voor de gekozen koers van de beleidsontwikkeling. Zij start met een gedegen analyse, waarin zij haar up-to-date kennis van (landelijke) ontwikkelingen koppelt aan de plaatselijke situatie. Hierbij beperkt zij zich niet alleen tot de beleidsontwikkeling, maar combineert dit met een concrete vertaling naar een haalbaar uitvoeringsplan. Het ontwikkelde beleid moet immers ook daadwerkelijke gerealiseerd worden. Wietske is bekend met de bestuurlijke besluitvormingsprocessen en heeft ervaring met het schrijven van college- en raadsvoorstellen. Door haar brede kennis van het sociale domein legt Wietske onderlinge verbanden. Hierdoor is integrale beleidsontwikkeling mogelijk. Door haar kennis en ervaring in het werkgebied is Wietske een deskundige gesprekspartner bij de subsidieverlening aan organisaties in zorg en welzijn, die in opdracht van de gemeente activiteiten uitvoeren.

Desgewenst verzorgt Dekkers training & advies vanuit Ceder trainingen relevante na- en bijscholing. Zo krijgen uw medewerkers precies de expertise en vaardigheden die nodig zijn. Surf naar het aanbod van in company trainingen

CV (PDF)
Contact